پیگیری و بررسی سرطان مثانه

پیگیری سرطان مثانه به دوره ای از زمان اشاره دارد که بیمار جهت تشخیص عود سرطان مثانه پس از اینکه سرطان برداشته و درمان شد، کنترل می شود. حتی پس از درمان موفق مهم است که به خاطر داشته باشیم که خطر پیشرفت سرطان به قسمت های دیگر مثانه وجود...

عوارض میتومایسین

بسیاری از اورولوژیست ها میتومایسین را در بیمارانی که دچار خطر بالا برای عود تومور هستند تجویز می کنند که سبب کاهش 20 تا 40 درصد از عود تومور می شود. هنگاهی که میتومایسین C به طور داخل وریدی تزریق می شود ممکن است 3 تا 19 درصد از بیماران...