پیگیری و بررسی سرطان مثانه

پیگیری سرطان مثانه به دوره ای از زمان اشاره دارد که بیمار جهت تشخیص عود سرطان مثانه پس از اینکه سرطان برداشته و درمان شد، کنترل می شود. حتی پس از درمان موفق مهم است که به خاطر داشته باشیم که خطر پیشرفت سرطان به قسمت های دیگر مثانه وجود دارد. بنابر این بیمار برای […]

Read More

عوارض میتومایسین

بسیاری از اورولوژیست ها میتومایسین را در بیمارانی که دچار خطر بالا برای عود تومور هستند تجویز می کنند که سبب کاهش 20 تا 40 درصد از عود تومور می شود. هنگاهی که میتومایسین C به طور داخل وریدی تزریق می شود ممکن است 3 تا 19 درصد از بیماران دچار واکنش های آلرژیک شوند. […]

Read More